Distribuímos Software de xestión empresarial especializado por sectores de actividade. Solucións Sectoriais estandarizadas que se adaptan de xeito nativo ás necesidades especiais e únicas da súa actividade, por un custe asequible e unha implantación rápida e sinxela.

Software de xestión sectorial para empresas do sector da alimentación. TPV, trazabilidade, partidas compostas, comercio electrónico, fidelización de clientes…