Dispositivos de rede cableada e inalámbrica (WiFi)

  • Routers
  • Tarxetas ethernet (de rede)
  • Dispositivos WiFi
  • Switches (concentradores)
  • Adaptadores PLC
  • Accesorios