Cando ocorre unha perda de datos, sexa cal fora a causa: virus, soporte formateado, disco danado, borrado de arquivos, sabotaxe, incendios, inundacións, fallo mecánico, bloqueo do sistema, particións perdidas, picos de tensión ou golpes, é moi importante, para poder recuperar os datos, que nunca deixe os seus discos en mans inexpertas xa que a recuperación dun arquivo ou ficheiro esixe persoal cualificado ademais de materiais e medios específicos.

É posible recuperar datos de discos duros mecánicos ou de estado sólido (SSD), sistemas RAID, NAS, cintas DAT, discos Zip, Pen Drive, smartphones, tarxetas Smart Media, Secure Dixital Flash Memory (SD), Compact Flash, Memory stick entre outros.

Tamén é posible a recuperación de datos de sistemas virtuais como VMWare, Microsoft Hyper-V, Oracle VM VirtualBox e Citrix Xen Server, con fallos no sistema de ficheiros de máquinas corruptas, entre outras moitas causas.